Uspješno smo počeli sa proizvodnjom lomljenog(cijepanog) bloka za ograde i fasadne zidove.
U startu visoko postavljen cilj, dvostrano lomljeni blok, colormix, te dvostrano lomljena kapa, colormix, dostignut je na najbolji mogući način, uglavnom vlastitim tehnološkim rješenjima.
Vrhunski proizvod, jedinstven na tržištu Bosne i Hercegovine, pa i šire, konačno se nudi kupcima i odmah u startu izaziva veliko interesovanje.
Trenutno su u ponudi četiri colormix kombinacije boja, a u planu je proširenje ponude na druge boje, kao i dimenzije.